Hieu Trung Nguyen

Dear VNSF,

My name is Nguyen Trung Hieu. First of all, I want to express my sincere appreciation for your organization’s continuous support.

In the past year, your organization’s scholarship helped alleviate my worries about tuition. Additionally, the scholarship also helped support my independent study of a foreign language by covering the expenses for books, IELTS practice software and printing costs during the time I was finishing my thesis.

Regarding my study, I successfully defended my graduation thesis with the score of 9.3/10 recently. In addition, I also won a 6 months student exchange scholarship with the University of Ajou in South Korea. This program will begin in September of this year.

My future plans are to continue sharpening the skills necessary for success such as interpersonal and time management skills etc. and to find an opportunity to obtain a master degree in an international environment.

Lastly, I hope that VNSF will provide opportunities for me to participate and contribute a part in your mission of easing the worries of disadvantaged students in Vietnam, allowing them to concentrate on their education.

Hieu Trung Nguyen
IT-ISIP Invitee
Ajou University, South Korea

Translated by Anh Tran

Original letter in Vietnamese

Kính gửi hội VNSF,

Em tên là Nguyễn Trung Hiếu. Lời đầu tiên, em xin chân thành cám ơn hội đã hỗ trợ em trong thời gian qua.

Học bổng của hội đã giúp em yên tâm không phải lo lắng về khoản học phí trong năm vừa qua.
Ngoài ra, học bổng còn hỗ trợ em mua tài liệu cho việc tự học ngoại ngữ như sách, đĩa luyện thi IELTS và chi phí in ấn trong thời gian em làm luận văn tốt nghiệp.

Về tình hình học tập, em vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp với số điểm 9.3/10. Đồng thời, em đạt được học bổng trao đổi sinh viên trong sáu tháng của trường đại học Ajou ở Hàn Quốc. Chương trình này bắt đầu từ đầu tháng 9 năm nay.

Dự định tương lai của em là cố gắng trau dồi thêm những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống như kĩ năng giao tiếp, quản lý thời gian,… Tìm kiếm cơ hội học cao học ở môi trường quốc tế.

Cuối cùng, em mong rằng hội sẽ có những công việc thích hợp để em có thể tham gia, đóng góp một phần công sức vì mục tiêu của hội giúp các học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy yên tâm trong quá trình học tập.


Hieu Trung Nguyen
Sai Gon. Accepted 2007. Graduated August 2008.

Published by